Blog

Emisní třídy se netýkají kamen a krbů

Emisní třídy se netýkají kamen a krbů

Obrací se na mne majitelé domů, v kterých primárním topidlem jsou akumulační kamna. Na jejich adresu zaslal odbor životního prostředí oznámení o zákazu spalovacíh zařízení horší než 3. třídy. Z tohoto důvodu jsem se obrátil na soudního znalce Ing. Antonína Šimáčka, od kterého jsem dostal následující uklidňující vyjádření.

Navléknutí redukce na šamotový sopouch

Navléknutí redukce na šamotový sopouch

Zásadní chyba je, když Vám zedníci napevno přizdí sopouch do omítky. V takovém případě hrozí po dopojení kouřovodu a zatopení prasknutí sopouchu.
Správným řešením je oddělit sopouch od omítky a navléct na něj speciální nerezový napojovací díl, na který se již může pohodlně dopojit nerezový nebo ocelový kouřovod.
A kde takový díl sehnat? Třeba například zde: https://www.dobrekominy.cz/dopojen.../redukce-komin-kourovod
Cesta k dospělosti

Cesta k dospělosti

Při péči o své děti mi čím dál více dochází, co je to vlastně dospělost. 

----------------

"Tati, kdy půjdeme do školky. Já už se moc těším"
"Po obědě, Ájo. Až si dáme oběd, tak půjdeme", odvětil jsem jí.
Má 4letá dcera se na to ihned oblíkla do nejkrásnějších šatů a punčocháček co doma má a znovu se mne zeptala:
"Tati, tak já už jsem připravená. Už můžeme jít".
"Ájo, říkal jsem ti, že až po obědě", znovu jsem jí trpělivě zopakoval.
V tu chvíli se má dcera rozbrečela a utekla do pokoje se schovat pod peřinu. Byla to pro ní zrada....

----------------

Opravdová dospělost znamená vidět, slyšet, cítit, dotýkat se a ochutnávat realitu denního života přesně takovou jaká je. 
Vydat se na cestu dospělosti znamená neustálé odstraňování vlastních filtrů, které brání vidět, slyšet, cítit, dotýkat se a ochutnávat život takový jaký přesně je.
Ač to může být někdy tak bolestné až nesnesitelné, je to jedinou možnou cestou ke skutečné dospělosti.

----------------

S láskou a úctou k tobě, má dcero, děkuji, že mi denně ukazuješ, jak moc ještě sám jsem dítětem a nevědomě dělám to samé jako ty.
Studie zaměřující se na psychiku a zdraví majitelů krbů a kamen University of Alabama

Studie zaměřující se na psychiku a zdraví majitelů krbů a kamen University of Alabama

Studie, kterou provedla University of Alabama v roce 2019, se zaměřila na to, jak krb ovlivňuje psychické zdraví a stres u jednotlivců. Byla provedena průzkumná studie, při níž bylo osloveno 226 respondentů, kteří měli krb nebo kamna v domě. Respondenti byli požádáni, aby vyplnili dotazník týkající se jejich psychického zdraví a stresu v období, kdy krb byl v provozu a také v období, kdy krb nebyl nebyl používán.

Výsledky ukázaly, že respondenté pocítili v období, kdy krb byl v provozu, menší úroveň stresu a lepší psychické zdraví. Konkrétně bylo zjištěno, že krb měl pozitivní dopad na snížení úzkosti a deprese u respondentů. Respondenti také uvedli, že krb jim pomáhal cítit se pohodlněji a uvolněněji.

Studie také zjistila, že pro ty, kteří v krbu topí častěji, byl pozitivní dopad na jejich psychické zdraví ještě výraznější. Respondenti, kteří měli krb nebo kamna v domě také uvedli, že krb přispívá k vytváření příjemné atmosféry v interiéru a zlepšení celkové kvality života.

Přínosy sálání z nahřátých kamenů ze země vycházejícího slunce

Přínosy sálání z nahřátých kamenů ze země vycházejícího slunce

 V posledních letech se stále více lidí zajímá o zdravotní přínosy tepla z krbů a kamen. V Japonsku byla provedena řada studií, které se zaměřují na terapeutické účinky tepla zahřátých kamenů na lidské tělo a duševní zdraví. Tyto studie ukazují, že zahřáté kameny mají pozitivní vliv na krevní oběh, srdeční výkon a hladinu kortizolu. Tyto účinky jsou naprosto shodné s vlivem sálavého krbu a kamen.

 • Pro stavitele sálavých krbů a kamen je tato informace důležitá, protože tato technologie je shodná se stavbami, které instalují svým zákazníkům. Pokud budou moci nabídnout sálavý krb nejen jako zdroj tepla, ale také jako prostředek pro zlepšení zdraví svých zákazníků, mohou získat konkurenční výhodu na trhu. Z nám neznámých důvodů se o tomto tématu vůbec nevede debata. Věříme, že kdyby to zákazníci věděli, měli by minimálně o důvod navíc si sálavou stavbu ve svém domově pořídit. 
 • Jedna z japonských studií, která se věnovala terapeutickým účinkům tepla zahřátých kamenů, byla publikována v roce 2013 v časopisu Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science. Tato studie zkoumala účinky tepla zahřátých kamenů na fyziologické funkce lidského těla.
 • V rámci studie byli účastníci vystaveni teplu zahřátých kamenů v místnosti s teplotou 39 °C po dobu 60 minut. Během této doby byly monitorovány různé fyziologické funkce, jako je krevní tlak, srdeční frekvence, krevní tok a hladina kortizolu.
 • Výsledky ukázaly, že zahřáté kameny mají pozitivní vliv na krevní oběh, srdeční výkon a snížení hladiny kortizolu. Tyto účinky byly pozorovány i u zdravých jedinců, kteří nebyli vystaveni zvýšenému stresu. Studie také ukazuje, že terapeutické účinky tepla z kamenů mohou být zvláště významné pro lidi trpící chronickými onemocněními, jako je například hypertenze, diabetes nebo metabolický syndrom.
 • Rozšířená studie však také v praxi upozorňuje na význam správné údržby krbů a kamen, aby se zajistilo zdravé a bezpečné používání. Kvalita paliva, stav krbu, pravidelná údržba a větrání místnosti jsou důležité faktory, které mohou ovlivnit zdravotní účinky tepla z krbů a kamen.
Proč je sálavé teplo z krbu a kamen zdravé?

Proč je sálavé teplo z krbu a kamen zdravé?

Sálavé teplo z krbu nebo kamen je velmi prospěšné pro zdraví, protože působí na tělo v několika pozitivních formách. Nyní se budeme věnovat jen sálání.

 • Princip sálavého tepla spočívá v tom, že teplo se šíří pomocí elektromagnetických vln, které mohou volně prostupovat prostředím, jako je například vzduch. Jinými slovy sálavé teplo neohřívá vzduch, ale předměty, na které dopadá.
 • Elektromagnetického vlnění je více druhů. Mezi nejznámější vlny patří například rádiový signál. My se zaměříme na infračervené záření, které se nachází svými vlastnostmi mezi viditelným světlem a mikrovlnami. Toto záření vyzařuje sálavý krb a kamna v daleko intenzivnější formě, než např. radiátory, nebo podlahové vytápění. Navíc často sedíte přímo vedle zdroje tepla (krbu). Ten na vás posílá kolmo od zahřáté stěny velmi příjemnou a daleko intenzivnější dávku své energie po celém vašem těle.
 • Když se krbem ohřívaný objekt, jako je šamot, cihla, nebo jiná akumulační tvarovka nahřeje, její molekuly se začnou pohybovat rychleji a emitují (uvolňují) energii pomocí infračerveného záření. Lidské tělo má schopnost jej absorbovat a takové záření se ve formě tepla začne přenášet na tělesnou tkáň, jako jsou svaly, klouby a krevní cévy.
 • Jedním z pozitivních a velmi důležitých vlivů sálavého tepla z krbu (infračerveného záření) je fakt, že takové teplo dokáže hloubkově proniknout do tělesné tkáně a zvýšit krevní oběh. Z krbu je tato dávka energie velmi intenzivní, tedy poctivá. Tím se zlepšuje přívod kyslíku a živin do tkání a zároveň se zvyšuje odvod odpadních látek z těla. Ano, vaše tělo se detoxikuje.
 • Další výhodou sálavého tepla z krbu je jeho schopnost více  uvolňovat napětí v svalových a kloubních tkáních. Teplo z krbu může pomoci uvolnit svaly, zlepšit pružnost kloubů a zmírnit bolesti.
 • Sálavé teplo z krbu a kamen je velmi přínosné pro lidské zdraví, protože dokáže zlepšit krevní oběh, uvolnit napětí v těle a zmírnit bolesti.
 • Z nadsázkou a humorem se tedy dá říci, že je lepší sedět u krbu, než chodit k doktorovi...
5 zajímavistí, proč a jak pohled na oheň fascinuje člověka podle nedávných renomovaných studií

5 zajímavistí, proč a jak pohled na oheň fascinuje člověka podle nedávných renomovaných studií

 • Vrozená tendence: Podle studie publikované v roce 2015 v časopise Evolution and Human Behavior mají lidé vrozenou tendenci fascinovat se ohněm. Podle výzkumu jsou novorozenci již schopni rozpoznat obraz plamene a mají zvýšenou pozornost vůči ohni v porovnání s jinými obrazy.
 • Vztah k přírodě: Podle studie publikované v roce 2018 v časopise Journal of Environmental Psychology může pohled na oheň posílit vztah lidí k přírodě. Výzkumníci zjistili, že pozorování ohně může vést k pocitu propojení s přírodou a snížení stresu.
 • Kognitivní stimulace: Podle studie publikované v roce 2013 v časopise Frontiers in Human Neuroscience může pohled na oheň stimulovat naši kognitivní činnost. Výzkum ukázal, že pozorování ohně může zvýšit naši pozornost, soustředění a mentální rotaci.
 • Sociální význam: Podle studie publikované v roce 2014 v časopise Journal of Cross-Cultural Psychology má pohled na oheň také sociální význam. Ohňová setkání mohou posilovat sociální vztahy mezi lidmi, podporovat spolupráci a vytvářet pocit sounáležitosti.
 • Historický význam: Podle studie publikované v roce 2012 v časopise Current Anthropology může pohled na oheň fascinovat lidi kvůli jeho historickému významu. Oheň byl pro naše předky důležitým zdrojem světla a tepla, a také hrál klíčovou roli v lidské evoluci. Pozorování ohně může tedy evokovat pocit spojení s našimi předky a vývojem lidského druhu.
10 zdravotních výhod sálavých topidel

10 zdravotních výhod sálavých topidel

 • Uvolňuje svalové napětí: Sálavé teplo z akumulačních kamen a krbů na dřevo může pomoci uvolnit svalové napětí, což snižuje bolest a zlepšuje pohyblivost.
 • Podporuje cirkulaci krve: Akumulační topidla na dřevo mohou pomoci zlepšit cirkulaci krve a průtok krve do oblastí, které jsou vystaveny teplu.
 • Zlepšuje trávení: Sálavé teplo může pomoci uvolnit svaly v břiše a stimulovat trávicí systém, což pomáhá snižovat trávicí potíže.
 • Snížuje bolesti kloubů: Sálavé teplo z akumulačních kamen a krbů pomáhá snížit bolest kloubů a svalů a zlepšit pohyblivost.
 • Podporuje detoxikaci: Sálavé teplo pomáhá stimulovat lymfatický systém a pomoci tělu odstraňovat toxiny a odpadní látky.
 • Zlepšuje kvalitu vzduchu: Akumulační krby vytváří přirozené prostředí, které podporuje čistý a zdravý vzduch, což může pomoci snižovat množství prachu a alergenů v ovzduší.
 • Zvyšuje imunitu: Některé studie ukazují, že teplo z akumulačních kamen na dřevo může stimulovat imunitní systém a pomoci tělu bojovat proti infekcím a chorobám.
 • Podporuje relaxaci: Sálavé teplo a pohled na živý oheň z akumulačních topidel na dřevo může má relaxační účinky na tělo a mysl, což pomáhá snižovat stres a úzkost.
 • Zlepšuje kvalitu spánku: Sálavé teplo pomáhá uvolnit svaly a uklidnit mysl, což může vést k lepšímu spánku.
 • Zlepšuje kvalitu života: Celkově sálavé teplo z akumulačních kamen na dřevo pomáhá zlepšit kvalitu života tím, že poskytuje řadu zdravotních výhod a podporuje celkové pohodlí a uvolnění.
Jen ten následující krok

Jen ten následující krok

"Dívám se na ten složený materiál a začínám pochybovat o tom, že z toho složím kamna." Ano, takové věty slyším často od mužů, které vedu svépomocnou stavbou. A tak mě často v duchu napadá: "Chlape, pojď do toho a neboj se. Máš na to přijmout takovou výzvu a porvat se s ní. Jediné co potřebuješ je soustředit se jen POUZE na následující krok. Jen na ten následující. Ne na ty další. Ty přijdou potom. Umění udržet stoprocentní koncentraci na TADY a TEĎ je skutečným uměním, které tě dovede ke konečnému výsledku - ke kamnům, které vyhřejí celý domov pro tvou ženu a děti."