Projekční přípravy


Plánujete stavět nebo již stavíte nový dům a rádi byste v něm topili akumulačními kamny? Dříve než dojde na věc, je nutné provést všechny nezbytné kroky k zajištění samotné stavby, což si vyžádá i desítky hodin příprav, konzultací, rozhovorů, počítání a kreslení návrhů kamen. Abych se mohl po celou tuto dobu věnovat Vašemu projektu naplno, jsou služby projekčních příprav zpoplatněné jednorázovu fixní částkou bez ohledu na strávený čas.

Jaké služby v rámci projekčních příprav získáte

+1 osobní konzultace

Osobní / úvodní konzultace může být provedena ONLINE, v našem studiu v PRAZE nebo přímo NA MÍSTĚ budoucí stavby. Do celkové ceny konzultace NA MÍSTĚ je navíc zahrnuta výše dopravného, která je dopředu kalkulována dle ujetých km (12,1 Kč vč. DPH / 1 km). V případě, že byla konzultace provedena již dříve, platba za projekční přípravy se automaticky sníží o cenu konzultace (bez dopravného).

+ Emailové / telefonické konzultace a poradenství bez časového omezení

Pro úspěšnost projektu je důležitý jasný plán, který jste schopni bez problému realizovat. Konzultace se mohou týkat především těchto témat:

 • úprava úvodní studie, projektu či prováděcího projektu s ohledem na vytápění akumulačními kamny
 • stavba základové desky včetně umístění externího přívodu vzduchu
 • stavba a umístění komínu - výška a směr sopouchu, směrování vybíracích dvířek, vnitřní průměr, aj.
 • výběr vhodných materiálů a hledání úsporných variant

+ Pomoc při vyřizování stavebního povolení na novostavbu*

 • vyplňování potřebných formulářů

 • zpracování technické zprávy topidla

* myšleno stavební povolení u novostaveb, kde je nutno uvádět systém vytápění. Na stavbu akumulačních kamen se nevztahuje povinnost stavebního povolení.

+ Návrh a dimenzování topidla

 • pudorysné rozkreslení základní podoby a rozměru kamen (2D forma)
 • základní obrysy kamen - čelní a boční pohledy (2D forma)
 • nadimenzování výkonu ohniště a tahového systému na míru Vašeho domu dle certifikovaných výpočtů tepelných ztrát výtápěných místností (ty je potřeba dodat)
 • další parametry topidla: velikost, váha a typ ohniště, délka, váha a průměr tahového systému, celková váha topidla, doporučená velikost a typ prosklení dvířek, vnitřní průměr kouřovodů zaústěných do komína, tloušťka opláštění v jednotlivých částech kamen, výběr vhodného materiálu pro opláštění, a další.
 • Technická zpráva | Technická specifikace o topidlu

POZOR! Součástí návhru topidla není zpracování technického nebo prováděcího plánu vnitřních částí topidla (veškeré tyto informace získáte ústně až teprve formou osobních školení přímo na stavbě)

+ Detailní rozpočet

 • celkové náklady na stavbu topidla
 • položkový cenový rozpočet s přesně uvedenými názvy a počty materiálu, cenou dozoru či práce, réžijních nákladů, dopravného, aj.
 • informace o jednotlivých zálohových platbách 

+ Dokumentaci k topidlu (pouze zakázky)

Na konci stavby pak získáte dokumentaci v podobě Předávacího protokolu, Záručního listu a Návodu k používání topidla.

Názorné ukázky výstupůPrůběh projekčních příprav při stavbě nového domu

1Přípravy pro stavební povolení

Kamna nepodléhají stavebnímu povolení, avšak pro udělení stavebního povolení na nový dům je potřeba dodat:

 • technickou specifikaci topidla - základní údaje, primární x doplňkové topidlo, délka tahového systému, účinnost, emise, druh paliva, materiály, protipožární opatření, aj.
 • topeniště - základní údaje, energetický a typový štítek
 • určení místa pro kamna a komín

2Technické přípravy domu pro stavbu kamen

Jakmile stavební povolení získáte a začnete stavět, řešíme:

 • betonové základy pro kamna
 • plánované prostupy vnitřními příčkami
 • polohu a vnitřní průměr přívodu vzduchu
 • typ, vnitřní průměr a celkovou výšku komínu, umístění vybíracího otvoru a sopouchu

3Návrh a rozpočet kamen

Teprve 3-6 měsíce před započetím samotné stavby detailně rozpracujeme a rozkreslíme kamna:

 • půdorys, čelní a v případě potřeby boční pohledy
 • vnitřní části - ohniště a tahový systém, izolace
 • detailní položkový rozpočet
 • výběr kování a designu čistících otvorů

4Objednání materiálu a kování

 • 3-6 měsíců před před započetím stavby objednáme materiál a kování

5Celou dobu jsem Vám však konzultacemi plně k dispozici.

Základní obchodní podmínky

 • Projekční přípravy provádí vyučený kamnář s dlouholetou praxí Ing. Jan Hrabec (dále jen Kamnář)
 • Projekční přípravy jsou výhradně určeny pro zakázkovou/svépomocnou stavbu prováděnou Ing. Janem Hrabcem, tzn. projekční přípravy nelze využít pro zakázkové stavby jiných kamnářů.
 • Platnost projekčních příprav je 24 měsíců. To je dostatečná časová lhůta pro přípravu stavby topidla.
 • Služba projekčních příprav je nepřenositelná na jinou osobu.
 • Po celou dobu trvání projekčních příprav můžete využívat veškeré slevy a bonusy.
 • Máte právo na neomezený počet emailu, telefonátů a zpráv přes WhatsApp.
 • V průběhu kreslení projektu není omezen počet revizí a pozměňovacích návrhů topidla. Jakmile se domluvíme na finální podobě topidla s detailně vypočítaným položkovým rozpočtem, je možné provádět zásadní úpravy pouze za příplatek 3 630 Kč vč. DPH. V případě pozměnění celého návrhu a nutnosti kreslení projektu od začátku, bude činit příplatek za projekční přípravy 5 445 Kč vč. DPH.
 • Projekční přípravy jsou ukončeny zpracováním finálního návrhu topidla a objednáním materiálu. Složením platby za materiál automaticky vstupujete do Programu podpory svépomocné stavby nebo do realizace zakázkové stavby.
 • Garance vrácení peněz do 14 dnů od připsání na účet hlinenakamna.cz. Kamnář má právo v průběhu provádění služby bez udání důvodu ukončit vzájemnou spolupráci. V takovém případě Vám bude vrácena celá částka za Projekční přípravy ponížená o 1 000 Kč jako paušální náhrada výdajů spojená s plněním této služby.
 • Plné znění Smlouvy o projekčních přípravách si můžete přečíst zde: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQFxbq7KZ3oJf48in2W6UOzTRk-7so_TDrJqKkaMYFGRX9kAHOqh8dSUnnvyXq6sJqk1_tFFKMNuiDR/pub

Chci objednat Projekční přípravy

Skladem

Vztahuje se pro PLNÉ i ČÁSTEČNÉ svépomocné stavby.