Projekční přípravy

Plánujete stavět nebo již stavíte nový dům a rádi byste v něm topili akumulačními kamny? Dříve než dojde na věc, je nutné provést všechny nezbytné kroky k zajištění samotné stavby, což si vyžádá i desítky hodin příprav, konzultací, rozhovorů, počítání a kreslení návrhů kamen. Abych se mohl po celou tuto dobu věnovat Vašemu projektu naplno, jsou služby projekčních příprav zpoplatněné jednorázovu fixní částkou bez ohledu na strávený čas.

Jaké služby v rámci projekčních příprav získáte

+1 osobní konzultace

Osobní / úvodní konzultace může být provedena ONLINE, v našem studiu v LYSÉ NAD LABEM nebo přímo NA MÍSTĚ budoucí stavby. Dopravné v případě zákázkové stavby je zahrnuto již v ceně služby, u svépomocné stavby je placeno dle ujetých km. V případě, že byla konzultace provedena již dříve, platba za projekční přípravy se automaticky sníží o cenu konzultace.

+ Neomezený přístup do online Výukového programu hlinenakamna.cz (pouze svépomoc)

Po celou dobu projekčních příprav máte k dispozici vlastní účet do výukového online systému hlinenakamna.cz s plným přístupem do všech sekcí. Můžete si tak prohlédnout všechny výukové návody, stavební fotogalerie ze svépomocných i zákázkových staveb nebo video záznamy z online seminářů.

+ Emailové / telefonické konzultace a poradenství bez časového omezení

Pro úspěšnost projektu je důležitý jasný plán, který jste schopni bez problému realizovat. Konzultace se mohou týkat především těchto témat:

 • úprava úvodní studie, projektu či prováděcího projektu s ohledem na vytápění akumulačními kamny

 • stavba základové desky včetně umístění externího přívodu vzduchu

 • stavba a umístění komínu - výška a směr sopouchu, směrování vybíracích dvířek, vnitřní průměr, aj.
 • výběr vhodných materiálů a hledání úsporných variant

+ Pomoc při vyřizování stavebního povolení na novostavbu*

 • vyplňování potřebných formulářů

 • zpracování technické zprávy topidla

* myšleno stavební povolení u novostaveb, kde je nutno uvádět systém vytápění. Na stavbu akumulačních kamen se nevztahuje povinnost stavebního povolení.

+ Návrh a dimenzování topidla

 • pudorysné rozkreslení základní podoby a rozměru kamen (2D forma)
 • základní obrysy kamen - čelní a boční pohledy (2D forma)
 • nadimenzování výkonu ohniště a tahového systému na míru Vašeho domu dle certifikovaných výpočtů tepelných ztrát výtápěných místností (ty je potřeba dodat) 
 • další parametry topidla: velikost, váha a typ ohniště, délka, váha a průměr tahového systému, celková váha topidla, doporučená velikost a typ prosklení dvířek, vnitřní průměr kouřovodů zaústěných do komína, tloušťka opláštění v jednotlivých částech kamen, výběr vhodného materiálu pro opláštění, a další.
 • Technická zpráva | Technická specifikace o topidlu

POZOR! Součástí návhru topidla není zpracování technického nebo prováděcího plánu vnitřních částí topidla (veškeré tyto informace získáte ústně až teprve formou osobních školení přímo na stavbě)

+ Detailní rozpočet

 • celkové náklady na stavbu topidla

 • položkový cenový rozpočet s přesně uvedenými názvy a počty materiálu, cenou dozoru či práce, réžijních nákladů, dopravného, aj.

 • informace o jednotlivých zálohových platbách 

+ Dokumentaci k topidlu (pouze zakázky)

Na konci stavby pak získáte dokumentaci v podobě Protokolu o dimenzování kamen, Předávacího protokolu a Záručního listu a Návodu k používání topidla.

+ 500-1000 Kč sleva na pořádané semináře (pouze svépomoc)

Důkladná příprava je vždy ku prospěchu svépomocné stavby. Zaplacením projekčních příprav získáváte možnost 1000 Kč slevy ze vstupného na všechny semináře a workshopy pořádané webem hlinenakamna.cz

Názorné ukázky výstupůPrůběh projekčních příprav při stavbě nového domu

1Přípravy pro stavební povolení

Kamna nepodléhají stavebnímu povolení, avšak pro udělení stavebního povolení na nový dům je potřeba dodat:

 • technickou specifikaci topidla - základní údaje, primární x doplňkové topidlo, délka tahového systému, účinnost, emise, druh paliva, materiály, protipožární opatření, aj.
 • topeniště - základní údaje, energetický a typový štítek
 • určení místa pro kamna a komín

2Technické přípravy domu pro stavbu kamen

Jakmile stavební povolení získáte a začnete stavět, řešíme:

 • betonové základy pro kamna
 • polohu a vnitřní průměr přívodu vzduchu
 • typ, vnitřní průměr a celkovou výšku komínu, umístění vybíracího otvoru a sopouchu

3Návrh a rozpočet kamen

Teprve 3-4 měsíce před započetím samotné stavby detailně rozpracujeme kamna:

 • pudorys, čelní a boční pohledy
 • vnitřní části - ohniště a tahový systém, izolace
 • detailní položkový rozpočet
 • výběr kování a designu čistících otvorů

4Objednání materiálu a kování

 • 12 týdnů před řed započetím stavby objednáme materiál a kování

5Celou dobu jsem Vám však konzultacemi plně k dispozici.

Základní obchodní podmínky

 • Projekční přípravy provádí vyučený kamnář s dlouholetou praxí Ing. Jan Hrabec (dále jen Kamnář)
 • Projekční přípravy jsou výhradně určeny pro zakázkovou/svépomocnou stavbu prováděnou Ing. Janem Hrabcem, tzn. projekční přípravy nelze využít pro zakázkové stavby jiných kamnářů.
 • Projekční přípravy platí 3 roky, což je dostatečná časová lhůta, kterou potřebujete pro přípravu stavby topidla.
 • Služba projekčních příprav je nepřenositelná na jinou osobu.
 • Po celou dobu trvání projekčních příprav můžete využívat veškeré slevy a bonusy.
 • Máte právo na neomezený počet emailu, telefonátů a zpráv přes WhatsApp.
 • V průběhu kreslení projektu není omezen počet revizí a pozměňovacích návrhů topidla. Jakmile se domluvíme na finální podobě topidla s detailně vypočítaným položkovým rozpočtem, je možné provádět zásadní úpravy pouze za příplatek 3 000 Kč vč. DPH.
 • Projekční přípravy jsou ukončeny zpracováním finálního návrhu topidla a objednáním materiálu. Složením platby za materiál automaticky vstupujete do Programu podpory svépomocné stavby nebo do realizace zakázkové stavby.
 • Garance vrácení peněz do 14 dnů od připsání na účet hlinenakamna.cz. Kamnář má právo v průběhu provádění služby bez udání důvodu ukončit vzájemnou spolupráci. V takovém případě Vám bude navrácena celá částka za Projekční přípravy ponížená o 1 000 Kč jako paušální náhrada výdajů spojená s plněním této služby.
 • Plně znění Smlouvy o projekčních přípravách si můžete přečíst zde: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQFxbq7KZ3oJf48in2W6UOzTRk-7so_TDrJqKkaMYFGRX9kAHOqh8dSUnnvyXq6sJqk1_tFFKMNuiDR/pub

Chci objednat Projekční přípravy

Skladem

Vztahuje se pro PLNÉ i ČÁSTEČNÉ svépomocné stavby.