Tahový systém

  • Tahový systém akumulačních kamen je umístěn ihned za ohništěm. Jedná se o výpočtově nadimenzovanu soustavu kanálů, kterou prachází spaliny, předávající svou tepelnou energii hmotě tahového systému. Sočástí tahového systému je i svislý klesající tah tzv. pád směřující dolů na úroveň nebo i pod úroveň ohniště.
  • Délka tahů je nadimenzována tak, aby do komína odcházelo co nejméně tepelné energie.
  • Tahový systém se dnes staví výhradně z šamotových plátku nebo speciálně formátovaných šamotových tvarovek, jenž jsou spojované kamnářskou hlínou nebo kamnářským lepidlem.

Ležaté tahy

  • Za bezroštové ohniště nebo biotopeniště se většinou staví ležaté tahy, kteté kladou kladou menší odpor než tahy svislé a jsou snadněji čistitelné.

Svislé tahy

  • vyžadují velmi dobrý komínový tah
  • nejčastěji se používají u štíhlých vysokých topidel, u klasických akumulačních kamen se používají v kombinaci s ležatými.
ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP

ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP

ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP

ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP