KTS - systémová stavebnice

Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z šamotu v jakosti R-SKA. Slouží především ke stavbě tahových kanálů v kachlových nebo zděných akumulačních kamnech. Jsou náhradou za velmi pracný systém výstavby těchto kanálů z jednotlivých ploten a hlavně zvyšují účinnost takových kamen. Při autorizovaném měření byla naměřena účinnost tohoto systému 85%. Systém je možné napojit i na různé kamnové vložky.

Technologie spalování

Certifikované BIOtopeniště a komínový tahový systém KTS od firmy SEEIF Ceramic, a.s., ruční periodické přikládání 2-3x denně, vnitřní spalovací teplota cca 800-1000oC, do prostoru ohniště vstupuje bočními dutými tvarovkami již předehřátý vzduch (cca 250-300oC). Uspořádání tvarovek kolem dna ohniště umožňuje rovnoměrnější provzdušňování paliva. Zvýšená výška ohniště, volně vložená tepelně-izolační deska na stropu ohniště a následný první sestupný tah - pád umožňují dřevním plynům dostatečné prohoření, než vstoupí do tahového systému. Těmito úpravami je dosaženo výrazného zvýšení spalovací teploty, zlepšení účinnosti spalování až 85 % a snížení emisí CO i popílku.

Feature / Vlastnosti

R–SKA
Refractoriness / Žárovzdornost (min.) 1630 °C
Al2O3 content / Obsah Al2O3 (min.) 30 %
Fe2O3 content / Obsah Fe2O3 (max.) -
Apparent porosity / Zdánlivá pórovitost 28 %
Bulk density / Objemová hmotnost (min.) 1850 kg/m3
Compression strength / Pevnost v tlaku (min.) 15 MPa
Service temperature / Teplota použití (max.) 1100 °C
Resistance to thermal shocks (min.)  Odolnost proti náhlým změnám teploty (min.) 25 cyklů

Více informací zde: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/kts-kominovy-tahovy-system/