Ohniště

Základní informace

  • Spalovací komora u kamen je určená pro výrobu a uvolňování tepelné energie ze dřeva a dřevních briket.
  • Spaliny z ohniště kamen jsou odváděny tzv. hrdlem do tahového systému a následně do komína ven z domu.
  • Každé ohniště je uzavíratelné litinovými, ocelovými nebo plechovými dvířky.
  • Vzduch potřebný pro spalování dřevního plynu je přiváděn skrz dvířka z vnitřních místností nebo externím přívodem vzduchu z venčí. V průběhu spalování dřeva v ohništi je nutno množství přívodního vzduchu plynule regulovat podle aktuální intenzity hoření.

Dimenzování ohniště

  • Objemová velikost ohniště je dána výpočtem podle tepelných ztrát vytápěných místností, množství dřeva na jedno přiložení a konstrukčními, materiálovými a designovými vlastnostmi požadovaného topidla.
  • Minimální šířka ohniště nesmí klesnout pod 23 cm, což je velikost cca 1 kachle.
  • Obecně platí, že šířka ohniště by nikdy neměla být 2 x větší než hloubka ohniště a obráceně.

Doporučení

  • Pro zastropení ohniště se používají šamotové desky o tloušťce 4-6,5 cm, nejlépe s vyšším obsahem cordierit