Sokl

  • Sokl neboli podstavec kamen musí být dostatečně únosný, jelikož na něm následně spočívá celá hmotnost topidla.
  • Jedná-li se o kachlovou stavbu, musí být podstavec navíc rozměrově přesný a rovný.
  • Sokl nesmí být v žádném případě dutý, aby později nedocházelo k propadání vnitřních funkčních částí topidla.

Materiály užité pro stavbu soklu

Pálená červená cihla

Nejlevnější a nejvhodnější způsob stavby soklu kamen. Pálená cihla má přirozenou schopnost odolávat tepelnému namáhání a není nutné ji izolovat proti teplu z ohniště nebo tahového systému. Její nevýhodou je však vyšší pracnost výstavby a samotná celková váha výsledného soklu.

Plynosilikátové tvarovky (např. Ytong)

Plynosilikátové tvarovky pojené lepidlem mají oproti páleným cihlám malou hmotnost, velmi dobře se opracovávají a rychle se z nich staví. Jejich nevýhodou je naopak nízká tepelná odolnost  a časté praskání v klenbách a nikách soklů.  Při dlouhodobém tepelném namáhání pozbývají svou mechanickou pevnost, proto je potřeba pod ohniště a tahový systém položit ještě červenou pálenou cihlu nebo izolační desku v tloušťce 4-8 cm (kalcium silikátová nebo vermikulitová deska). Plynosilikátové tvarovky je vhodné používat v případě, že potřebujete snížit celkovou hmotnost topidla např. z důvodu nízké únosnosti stropních konstrukcí.