(3) Ohniště

6-8 týdnů

6-8 týdnů

3 týdny

6-8 týdnů

 včetně vystýlky a proskleného štítu