Základní informace

Průběh stavby kamen svépomocí s odborným dohledem (supervize)

JAK ZAČÍT

Napište mi email se základními informacem na adresu info@hlinenakamna.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Na Vaše emaily obvykle odpovídám do několika dnů.

ÚVODNÍ KOMUNIKACE

Zájemci o stavbu kamen svépomocí jsou ze všech částí České republiky, ale už i Slovenska. S přihlédnutím na velké vzdálenosti, které nás mezi sebou dělí, není nutné za každou cenu ihned osobní setkání. V době moderních technologií již lze podstatnou část přípravy projektu zvládnout i na dálku.

Záleží tedy na Vás, jaký počáteční způsob komunikace u svého projektu upřednostňujete:

  • Zašlete EMAILEM svůj stavební záměr a požadavky na topidlo, projektovou dokumentaci domu, s okótování vytápěných místností, vyfotografujte a změřte objem vytápěných místností, popište komín, kam bude zaústěn tahový systém z kamen (průměr průduchu, typ komína, výška komína, výška sopouchu nebo zděře). Na základě poskytnutných informací můžeme spolu i na dálku zhodnotit realizovatelnost projektu.
  • Pokud se neradi vypisujete přes počítač, ZAVOLEJTE a během několika desítek minut jsme schopni domluvit vše podstatné. Rovnou pak můžeme přejít do akce, která se přes email domlouvá i několik týdnů.
  • OSOBNÍ SCHŮZKA na místě plánované stavby je určená pro ty, co jsou jasně rozhodnuti pro stavbu kamen svépomocí. Osobní schůzka je placená konzultace přímo na místě stavby a je nejefektivnějším způsobem přípravy projektu. Pouze na místě stavby dokážeme společnými silami najít to nejlepší řešení pro Vaše kamna a předejít eventuálním požárním, technickým i užitným rizikum související se stavbou.
  • Zavolejte a domluvte si se mnou SCHŮZKU V LYSÉ NAD LABEM. Tyto schůzky jsou vhodné především pro ty, co se svými projekty stavby a rekonstrukcí domu teprve začínají.

Úvodní emailová a telefonická konzultace je ZDARMA. Osobní setkání jsou zpoplatněné. Více informací naleznete zde: http://www.hlinenakamna.cz/uvodni-konzultace

DIMENZOVÁNÍ KAMEN A NÁVRH VZHLEDU

Kamna musí zejména dobře a účelně topit, o to se postarám. Vše ostatní je otázkou designu, s kterým Vám rád pomůžu. Pokud vytvoříte svůj vlastní návrh, tím lépe.

KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU NA STAVBU

Nemusíte pracně shánět informace o technických vlastnostech a určenému využití jednotlivých kamnářských materiálů. Veškerý kamnářský materiál nutný na stavbu Vám sám zajistím a dopravím přímo na místo. Pro svou stavbu tak získáte praxí vyzkoušený kvalitní materiál v odpovídajícím množství napočítaný pro Vaší stavbu. Díky tomu se můžete soustředit jen na to podstatné - na stavbu kamen. Ostatní, jako hlína, cihly a jiné pálené tvarovky, písek, cement, vápno, a jiné obyčejné stavebniny jsou na Vás.

Někteří z Vás to dobře umějí s kovem, dřevem nebo kamením. Není problém si vyrobit vlastní kování, dřevěnou sedačku nebo obklad z kamene a tímto obohatit Vaše budoucí kamna.

Pro stavbu kamen je možné využít i repasovaných kachlů, starých šamotových nebo magnezitových cihel, případně vysloužilého kování či jihého bazarového materiálu...To už se ale domluvíme individuálně.

PRAKTICKÁ ŠKOLENÍ A E-LEARNINGOVÉ NÁVODY PO CELOU DOBU STAVBY

Nenechám Vás v tom plavat. Na každém osobním setkání dostanete dostatek informací pro následující etapu výstavby. Vždy si budeme vše podrobně vysvětlovat, malovat i názorně ukazovat. Prakticky se tak naučíte ovládat všechny základní kamnářké dovednosti jako jsou míchání hlíny, vyzdívání ohniště a tahového systému, lepení pláště, futrování kachlů, kramlování, usazování dvířek, omítání, izolování zdí, dopojování do komína, apod. Navíc pro svou práci získáte cenného pomocníka - prostřednictvím podrobně zpracovaných on-line návodů zpřístupněných na webových stránkách hlinenakamna.cz si budete vždy vědět rady, jak dál postupovat. 

SVÉPOMOCNÁ PRÁCE A SPOLEČNÉ KONTROLNÍ DNY

Průběh projektu předem rozdělíme do několika etap vlastní výstavby. Po každé dokončené fázi se společně sejdeme a zhodnotíme práci. Pokud bude vše v pořádku, vysvětlíme si etapu následující a ukážu jak se co dělá. V případě potřeby Vám budu kdykoliv k dispozici prostřednictvím telefonu nebo emailu. Veškerý vysvětlovaný obsah je pouze teoretický. Praktické ukázky nebo společná práce na kamnech při návštěvním dnu není z časových důvodů možná. Schůzka obvykle trvá 2-4 hodiny.

Kontrolních dnů během projektu je zpravidla 3 až 6:

1. kontrolní den - úvodní proškolení a seznámení s kamnářskými materiály

Co budeme dělat: Příjem a uskladnění dodaného materiálu, Stavba soklu a Externího přívodu vzduchu

2. kontrolní den - Založení ohniště a tahů, usazení dvířek

Co budeme dělat: Stavba dna ohniště, rozměření ohniště, pádu a prvního tahu, umístění čistících otvorů. předpokládané usazení dvířek

3. kontrolní den - Zaklopení ohniště a pádu, upevnění dvířek

Co budeme dělat: Uzavření ohniště a pádu, vybudování roztápěcí štěrbiny nebo usazení roztápěcí klapky, stavba dalších tahů, upevnění dvířek s ohledem na rozdílné tepelné roztažnosti materiálů.

4. kontrolní den - Dokončení a dopojení tahů do komínu

Co budeme dělat: konstrukce vývodu z tahu a napojení na kouřovody, zaústění a nýtování kouřovodů do komínu, redukce sopouchu, zaizolování a utěsnění dopojení.

5. kontrolní den - Omítání kamen a stavba dalších funkčních částí kamen

Co budeme dělat: stavba boxu pro pečící troubu, zapravování perlinky do omítky, úvod do omítání hliněnými omítkami, aj.

6. kontrolní den - Stavba uzavřeného teplovzdušného systému ve vnitřních části kamen

Co budeme dělat: stavba a izolace prostupů přes stropní konstrukce, vracečky, teplovzdušného kanálu a sálavých ploch v podkroví.

Možnost mimořádných návštěv

Možná se Vám bude některá fáze zdát moc složitá nebo se „zaseknete“ a nebudete vědět, jak dál. Nevadí. Zavolejte a domluvíme se na mé osobní účasti.

Programy stavby svépomocí

Stavby akumulačních kamen z tradičních materiálů

Akumulační kamna stavíme obvykle tradičními technikami, tj. za použití jílu, písku, pálených červených a šamotových cihel, které si individuálně řežeme na ručních strojích. Z důvodu časových úspor, tepelně-izolačních či jiných funkčních vlastností si pak vypomáháme moderními materiály jako jsou kamnářská lepidla, formátované šamotové plátky, žárobetonové akumulační tvárnice, izolační desky a rohože, aj. S pomocí zjednodušených technologických postupů stavby kamen známých po tisíce let pak dosahujeme značných finančních úspor i dobrých výsledků. V případě, že finanční prostředy jsou výrazně omezené, využíváme pro stavbu kamen bazarového šamotového materiálu a repasovaného kování.

Stavby akumulačních kamen ze stavebnicového systému KTS a Brula

Cena a platební podmínky za odborný dohled

Cena

Cena odborného dohledu se skládá ze 4 částí:

1) Projekční přípravy

Více o projekčních přípravách zde

2A) Teoretický odborný dohled (vysvětluji+ukazuji+konzultuji)

S přihlédnutím na náročnost celkového řešení, použitých technologií a výběru doplňkových funkčních částí kamen se cena odborného dohledu počítá podle počtu nutných schůzek na místě stavby. Méně náročná stavba si vyžádá méně schůzek a naopak. Každá schůzka je zpoplatněna částkou 5 000 Kč bez DPH. Do této sumy je zahrnuta osobní návštěva, dopravné a konzultace přes email, WhatsApp či telefon.

Akumulační kamna stavěná ze systémové stavebnice

2 osobní schůzky na místě stavby 2 x 5 000 Kč 10 000 Kč + DPH

Akumulační kamna stavěná ze systémové stavebnice + sporák
Akumulační kamna stavěná ze systémové stavebnice + hypokaust
Akumulační kamna stavěná ze systémové stavebnice + sporák + hypokaust

3 osobní schůzky na místě stavby 3 x 5 000 Kč 15 000 Kč + DPH

Akumulační kamna stavěná z šamotových cihel a desek + hypokaust + sporák

4 osobní schůzky na místě stavby 4 x 5000 Kč 20 000 Kč + DPH

2B) Praktický odborný dohled (vysvětluji+ukazuji+konzultuji+pracuji s Vámi)

V případě, že byste raději uvítali praktickou pomoc při svých stavebních začátcích a místo pouhé teorie a vysvětlování preferujete praktické zaškolení a mé ruce k dílu, cena je 6000 Kč bez DPH za 6 hodin práce.

3) Režijní náklady

Každý kotrolní den znamená jeden výjezd. Podle celkového počtu výjezdů lze snadno spočítat celkové dopravné. Účtuju si dopravné 7.50 Kč + DPH za každý ujetý km. Při výpočtu dopravného využívám konfiguraci nejrychlejší cesty na portálu www.google.cz/maps

4) zřízení účtu a přístup do výukového on-line systému hlinenakamna.cz

Pro stavitele kamen svépomocí s odborným dohledem je zřízení účtu a přístup do výukového on-line systému hlinenakamna.cz zcela zdarma po celou dobu trvání projektu.

Platební podmínky

Platby za materiál a odborný dohled probíhají vždy formou záloh. První záloha obvykle zahrnuje cenu materiálu + dopravné a je prováděna převodem. Další zálohové platby jsou již spojené s kontrolními dny na stavbě a je možno je složit v hotovosti nebo převodem na účet do aktuálního dne jejich uskutečnění.

1. schůzka - Co je nutné připravit

Dozorované osobní schůzky jsou svou náplní pouze teoretické. Přímo na místě stavby si ozřejmíme základní koncept stavby, na sucho si postavíme ohniště a tahový systém, vysvětlíme si, jak se zastavuje vzduchová klapka, míchá lepidlo, lepí navzájem komponenty a mnohé další. Praktické ukázky nebo společná práce na kamnech je možná pouze za příplatek, viz ceník.

Délka schůzky je individuální, obvykle však trvá 2-4 hodiny. K dispozici máte zpracovaný projekt, v kterém naleznete základní rozměry, pudorys a pohledy kamen. Další detaily a problémy, které logicky vzniknou při stavbě, řešíme prostřednictvím elektronické komunikace. 

Nemusíte se bát, že byste se v tom ztratili. Právě z tohoto důvodu postupujeme etapově a říkáme si pouze věci, které provedete do další schůzky.

Pro lepší zapamatování všech instrukcí je dovoleno schůzky nahrávat na kameru nebo na diktafon.

Než se sejdeme na 1. schůzce, je nutné si připravit:

Materiál přímo na místě stavby

Vybalte na paletách ohnišťové a tahové tvarovky a nanoste jej přímo k místu stavby topidla. Ostatní materiál může ještě zůstat zabalený a uskladněný.

Papír a tužka na psaní případně křída na kreslení

Připravte se na velké množství informací a úkolů, které budete muset vyplnit do další schůzky. Abyste nic nezapomněli, je dobré si vše psát a kreslit. Co lze, tak si také na místě budoucího topidla vyznačíme s pomocí křídy nebo tesařské tužky

Fotoaparát

Pokud nemáte fotoaparát na mobilním telefonu nebo chcete kvalitnější fotky, vemte s sebou fotoaparát. Na 1-2 schůzce zpravidla sestavujeme šamotové stavebnice a další materiály jen tak "na sucho". Je dobré si vše nafotit, abyste věděli jak následně postupovat. 

Prihlásit se k odběru Základní informace

Kontaktní formulář

Týká-li se dotaz záměru stavby kamen, uveďte prosím místo stavby.
Zaškrtněte, prosím, čeho se týká Váše zpráva.
Chci formou emailového zpravodaje získávat informace o slevách, novinkách a konaných akcích webu hlinenakamna.cz
V případě potřeby zašlete půdorys, projektovou dokumentaci domu, kresbu nebo fotografii kamen, aj., co považujete za důležité.
Soubory musí být menší než 5 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png bmp pdf doc docx ppt pptx gz rar tar zip.
CAPTCHA
Tato otázka slouží k ověření že jste skutečný návštěvník a ne spamový automat.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.