Kamna svépomocí - základní informace

1. schůzka - Co je nutné připravit

Dozorované osobní schůzky jsou svou náplní pouze teoretické. Přímo na místě stavby si ozřejmíme základní koncept stavby, na sucho si postavíme ohniště a tahový systém, vysvětlíme si, jak se zastavuje vzduchová klapka, míchá lepidlo, lepí navzájem komponenty a mnohé další. Praktické ukázky nebo společná práce na kamnech je možná pouze za příplatek, viz ceník.

Délka schůzky je individuální, obvykle však trvá 2-4 hodiny. K dispozici máte zpracovaný projekt, v kterém naleznete základní rozměry, pudorys a pohledy kamen. Další detaily a problémy, které logicky vzniknou při stavbě, řešíme prostřednictvím elektronické komunikace. 

Nemusíte se bát, že byste se v tom ztratili. Právě z tohoto důvodu postupujeme etapově a říkáme si pouze věci, které provedete do další schůzky.

Pro lepší zapamatování všech instrukcí je dovoleno schůzky nahrávat na kameru nebo na diktafon.

Než se sejdeme na 1. schůzce, je nutné si připravit:

Materiál přímo na místě stavby

Vybalte na paletách ohnišťové a tahové tvarovky a nanoste jej přímo k místu stavby topidla. Ostatní materiál může ještě zůstat zabalený a uskladněný.


Externí přívod vzduchu

Pokud máte zaveden externí přívod vzduchu v podobě KG odpadní roury, prosím, rouru seřízněte na úroveň základové betonové desky.

Papír a tužka na psaní případně křída na kreslení

Připravte se na velké množství informací a úkolů, které budete muset vyplnit do další schůzky. Abyste nic nezapomněli, je dobré si vše psát a kreslit. Co lze, tak si také na místě budoucího topidla vyznačíme s pomocí křídy nebo tesařské tužky

Fotoaparát

Pokud nemáte fotoaparát na mobilním telefonu nebo chcete kvalitnější fotky, vemte s sebou fotoaparát. Na 1-2 schůzce zpravidla sestavujeme šamotové stavebnice a další materiály jen tak "na sucho". Je dobré si vše nafotit, abyste věděli jak následně postupovat. 

Návody

Ještě před stavbou si nejlépe prostudujte všechny návody. 

V případě že stavíte ze systémové stavebnice Brula, prostudujte si zejména návody:

Programy stavby svépomocí

Stavby akumulačních kamen z tradičních materiálů

Akumulační kamna stavíme obvykle tradičními technikami, tj. za použití jílu, písku, pálených červených a šamotových cihel, které si individuálně řežeme na ručních strojích. Z důvodu časových úspor, tepelně-izolačních či jiných funkčních vlastností si pak vypomáháme moderními materiály jako jsou kamnářská lepidla, formátované šamotové plátky, žárobetonové akumulační tvárnice, izolační desky a rohože, aj. S pomocí zjednodušených technologických postupů stavby kamen známých po tisíce let pak dosahujeme značných finančních úspor i dobrých výsledků. V případě, že finanční prostředy jsou výrazně omezené, využíváme pro stavbu kamen bazarového šamotového materiálu a repasovaného kování.

Stavby akumulačních kamen z tradičních materiálů

Stavby akumulačních kamen ze stavebnicového systému KTS a Brula

Stavby akumulačních kamen ze stavebnicového systému KTS a Brula