Postav si vlastní kamna - stavba kamen svépomocí s odborným dohledem

Úvodní informace

Rádi byste si sami postavili kachlová nebo omítaná kamna, ale netroufáte si? Nabízím po celou dobu výstavby kompletní PROGRAM ODBORNÉHO ZAJIŠTĚNÍ, který Vám pomůže s(se):

 • návrhem vzhledu,
 • technickým řešením funkčních částí kamen (ohniště, tahový systém, kouřovody)
 • odborné poradenství stavby a dimenzování komína pro spotřebič
 • výpočtem požadovaného výkonu a spotřeby kamen podle typu a úrovně zateplení budov
 • výběrem vhodných materiálů a kalkulací nákladů,
 • objednáním a dopravou materiálu přímo na stavbu (kachle, šamot, jíl, kování, omítky, apod.)
 • stavbou kritických míst v kamnech
 • dopojením do komínu, dostatečnou izolací nosných a spalitelných zdí, aj.

V průběhu stavby kamen budete mít zajištěnou KVALITNÍ INFORMAČNÍ PODPORU ve formě :

 • přístupu do výukového programu hlinenakamna.cz
 • emailových nebo telefonických konzultací dle libosti
 • osobních školení přímo na místě stavby
 • podrobně zpracovaných fotonávodů s popisy postupů stavby
 • volného nahlížení do všech projektů kamen svépomocí

Po skončení stavby kamen:

 • získáte všechny potřebné dokumenty pro stavební úřad a kominickou revizi
 • obdržíte předávací protokol a záruční list stejně jako u zakázkové stavby

Průběh stavby kamen svépomocí s odborným dohledem (supervize)

JAK ZAČÍT

Napište mi email se základními informacem na adresu info@hlinenakamna.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Na Vaše emaily obvykle odpovídám do několika dnů.

ÚVODNÍ KOMUNIKACE

Zájemci o stavbu kamen svépomocí jsou ze všech částí České republiky, ale už i Slovenska. S přihlédnutím na velké vzdálenosti, které nás mezi sebou dělí, není nutné za každou cenu ihned osobní setkání. V době moderních technologií již lze podstatnou část přípravy projektu zvládnout i na dálku.

Záleží tedy na Vás, jaký počáteční způsob komunikace u svého projektu upřednostňujete:

 • Zašlete EMAILEM svůj stavební záměr a požadavky na topidlo, projektovou dokumentaci domu, s okótování vytápěných místností, vyfotografujte a změřte objem vytápěných místností, popište komín, kam bude zaústěn tahový systém z kamen (průměr průduchu, typ komína, výška komína, výška sopouchu nebo zděře). Na základě poskytnutných informací můžeme spolu i na dálku zhodnotit realizovatelnost projektu.
 • Pokud se neradi vypisujete přes počítač, ZAVOLEJTE a během několika desítek minut jsme schopni domluvit vše podstatné. Rovnou pak můžeme přejít do akce, která se přes email domlouvá i několik týdnů.
 • OSOBNÍ SCHŮZKA na místě plánované stavby je určená pro ty, co jsou jasně rozhodnuti pro stavbu kamen svépomocí. Osobní schůzka je placená konzultace přímo na místě stavby a je nejefektivnějším způsobem přípravy projektu. Pouze na místě stavby dokážeme společnými silami najít to nejlepší řešení pro Vaše kamna a předejít eventuálním požárním, technickým i užitným rizikum související se stavbou.
 • Zavolejte a domluvte si se mnou SCHŮZKU V LYSÉ NAD LABEM. Tyto schůzky jsou vhodné především pro ty, co se svými projekty stavby a rekonstrukcí domu teprve začínají.

Úvodní emailová a telefonická konzultace je ZDARMA. Osobní setkání jsou zpoplatněné. Více informací naleznete zde: http://www.hlinenakamna.cz/uvodni-konzultace

DIMENZOVÁNÍ KAMEN A NÁVRH VZHLEDU

Kamna musí zejména dobře a účelně topit, o to se postarám. Vše ostatní je otázkou designu, s kterým Vám rád pomůžu. Pokud vytvoříte svůj vlastní návrh, tím lépe.

KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU NA STAVBU

Nemusíte pracně shánět informace o technických vlastnostech a určenému využití jednotlivých kamnářských materiálů. Veškerý kamnářský materiál nutný na stavbu Vám sám zajistím a dopravím přímo na místo. Pro svou stavbu tak získáte praxí vyzkoušený kvalitní materiál v odpovídajícím množství napočítaný pro Vaší stavbu. Díky tomu se můžete soustředit jen na to podstatné - na stavbu kamen. Ostatní, jako hlína, cihly a jiné pálené tvarovky, písek, cement, vápno, a jiné obyčejné stavebniny jsou na Vás.

Někteří z Vás to dobře umějí s kovem, dřevem nebo kamením. Není problém si vyrobit vlastní kování, dřevěnou sedačku nebo obklad z kamene a tímto obohatit Vaše budoucí kamna.

Pro stavbu kamen je možné využít i repasovaných kachlů, starých šamotových nebo magnezitových cihel, případně vysloužilého kování či jihého bazarového materiálu...To už se ale domluvíme individuálně.

PRAKTICKÁ ŠKOLENÍ A E-LEARNINGOVÉ NÁVODY PO CELOU DOBU STAVBY

Nenechám Vás v tom plavat. Na každém osobním setkání dostanete dostatek informací pro následující etapu výstavby. Vždy si budeme vše podrobně vysvětlovat, malovat i názorně ukazovat. Prakticky se tak naučíte ovládat všechny základní kamnářké dovednosti jako jsou míchání hlíny, vyzdívání ohniště a tahového systému, lepení pláště, futrování kachlů, kramlování, usazování dvířek, omítání, izolování zdí, dopojování do komína, apod. Navíc pro svou práci získáte cenného pomocníka - prostřednictvím podrobně zpracovaných on-line návodů zpřístupněných na webových stránkách hlinenakamna.cz si budete vždy vědět rady, jak dál postupovat. 

SVÉPOMOCNÁ PRÁCE A SPOLEČNÉ KONTROLNÍ DNY

Průběh projektu předem rozdělíme do několika etap vlastní výstavby. Po každé dokončené fázi se společně sejdeme a zhodnotíme práci. Pokud bude vše v pořádku, vysvětlíme si etapu následující a ukážu jak se co dělá. V případě potřeby Vám budu kdykoliv k dispozici prostřednictvím telefonu nebo emailu. Veškerý vysvětlovaný obsah je pouze teoretický. Praktické ukázky nebo společná práce na kamnech při návštěvním dnu není z časových důvodů možná. Schůzka obvykle trvá 2-4 hodiny.

Kontrolních dnů během projektu je zpravidla 3 až 6:

1. kontrolní den - úvodní proškolení a seznámení s kamnářskými materiály

Co budeme dělat: Příjem a uskladnění dodaného materiálu, Stavba soklu a Externího přívodu vzduchu

2. kontrolní den - Založení ohniště a tahů, usazení dvířek

Co budeme dělat: Stavba dna ohniště, rozměření ohniště, pádu a prvního tahu, umístění čistících otvorů. předpokládané usazení dvířek

3. kontrolní den - Zaklopení ohniště a pádu, upevnění dvířek

Co budeme dělat: Uzavření ohniště a pádu, vybudování roztápěcí štěrbiny nebo usazení roztápěcí klapky, stavba dalších tahů, upevnění dvířek s ohledem na rozdílné tepelné roztažnosti materiálů.

4. kontrolní den - Dokončení a dopojení tahů do komínu

Co budeme dělat: konstrukce vývodu z tahu a napojení na kouřovody, zaústění a nýtování kouřovodů do komínu, redukce sopouchu, zaizolování a utěsnění dopojení.

5. kontrolní den - Omítání kamen a stavba dalších funkčních částí kamen

Co budeme dělat: stavba boxu pro pečící troubu, zapravování perlinky do omítky, úvod do omítání hliněnými omítkami, aj.

6. kontrolní den - Stavba uzavřeného teplovzdušného systému ve vnitřních části kamen

Co budeme dělat: stavba a izolace prostupů přes stropní konstrukce, vracečky, teplovzdušného kanálu a sálavých ploch v podkroví.

Možnost mimořádných návštěv

Možná se Vám bude některá fáze zdát moc složitá nebo se „zaseknete“ a nebudete vědět, jak dál. Nevadí. Zavolejte a domluvíme se na mé osobní účasti.

Programy stavby svépomocí

Stavby akumulačních kamen z tradičních materiálů

Akumulační kamna stavíme obvykle tradičními technikami, tj. za použití jílu, písku, pálených červených a šamotových cihel, které si individuálně řežeme na ručních strojích. Z důvodu časových úspor, tepelně-izolačních či jiných funkčních vlastností si pak vypomáháme moderními materiály jako jsou kamnářská lepidla, formátované šamotové plátky, žárobetonové akumulační tvárnice, izolační desky a rohože, aj. S pomocí zjednodušených technologických postupů stavby kamen známých po tisíce let pak dosahujeme značných finančních úspor i dobrých výsledků. V případě, že finanční prostředy jsou výrazně omezené, využíváme pro stavbu kamen bazarového šamotového materiálu a repasovaného kování.

Stavby akumulačních kamen ze stavebnicového systému KTS a Brula

Cena a platební podmínky za odborný dohled

Cena

Cena odborného dohledu se skládá ze 4 položek:

 1. samotný odborný dohled
 2. režijní náklady
 3. projekční přípravy
 4. zřízení účtu a přístup do výukového on-line systému hlinenakamna.cz

1A) Teoretický odborný dohled (vysvětluji+ukazuji+konzultuji)

S přihlédnutím na náročnost celkového řešení, použitých technologií a výběru doplňkových funkčních částí kamen se cena odborného dohledu počítá podle počtu nutných schůzek na místě stavby. Méně náročná stavba si vyžádá méně schůzek a naopak. Každá schůzka je zpoplatněna částkou 3 800 Kč bez DPH.

1B) Praktický odborný dohled (vysvětluji+ukazuji+konzultuji+pracuji s Vámi)

V případě, že byste raději uvítali praktickou pomoc při svých stavebních začátcích a místo pouhé teorie a vysvětlování preferujete praktické zaškolení a mé ruce k dílu, cena je 6000 Kč bez DPH za 6 hodin práce.

2) Režíjní náklady

Každý kotrolní den znamená jeden výjezd. Podle celkového počtu výjezdů lze snadno spočítat celkové dopravné. Účtuju si dopravné 6 Kč bez DPH za každý ujetý km. Při výpočtu dopravného využívám konfiguraci nejrychlejší cesty na portálu www.google.cz/maps

3) Projekční přípravy

Více o projekčních přípravách zde

4) zřízení účtu a přístup do výukového on-line systému hlinenakamna.cz

Pro stavitele kamen svépomocí s odborným dohledem je zřízení účtu a přístup do výukového on-line systému hlinenakamna.cz zcela zdarma po celou dobu trvání projektu.

Platební podmínky

Platby za materiál a odborný dohled probíhají vždy formou záloh. První záloha obvykle zahrnuje cenu materiálu + dopravné a je prováděna převodem. Další zálohové platby jsou již spojené s kontrolními dny na stavbě a je možno je složit v hotovosti nebo převodem na účet do aktuálního dne jejich uskutečnění.

Pro koho je stavba svépomocí vhodná - Kdo staví

Postavit akumulační kamna bez jakýchkoli zkušeností a znalostí není snadné, ale s pomocí odborného dozoru to nakonec zvládli všichni.

Jen pro zajímavost uvádím profese lidí, kteří se mnou stavěli:

 • redaktor v rádiu
 • projektový manažer
 • manažerka stavební firmy
 • zdravotní sestra
 • elektrikář
 • majitel firmy na instalaci solárních penelů a plynových kotlů
 • majitel truhlářské a tesařské dílny
 • zedník
 • stavitel hutních pecí
 • námořník
 • topenář
 • automechanik
 • zlatník
 • architekt
 • prodavač obuvy
 • a mnozí další, jejichž názvy profesí nikomu nic neřeknou.

Ti všichni akumulační kamna se mnou úspěšně postavili...I vy to zvládnete.

Důvody proč stavět kamna svépomocí

Finanční náročnost

Jste jasně rozhodnutí pro sálavé vytápění domu kamny, přesto si nemůžete z finančních důvodů dovolit zakázkovou stavbu od kamnáře. 

Nezávislost na dalších zdrojích

Kamna, sporáky i pece se obejdou bez elektřiny a drahých technologií. Můžete na nich vařit, topit, péct i ležet, i když nejste připojeni na elektrickou síť.

Nulové budoucí náklady za servisní služby a opravy

Nikdo nerozumí Vašim kamnům lépe než Vy samotní. Takže si vše dokážete vyčistit a spravit sami.

Mužská výzva

Stavba kamen je zážitek, a stejně jako dům, dítě nebo strom tu po Vás dlouho zůstanou. Muži potřebují vytvářet díla, která jsou pevně spojená se zemí...A samozřejmě, nezapomeňme na naše ženy. Zajistit kvalitní sálavé teplo v domě je jasným signálem pro ženu, že se dokážete o ní a děti postarat.

Topit dřevem je levné

Dřeva je stále nadbytek. Jedná se ekologický a obnovitelný zdroj vytápění. Vysaďte si na své zahradě sad rychle rostoucích dřevin a do několika let jste soběstační.

Vlastní kreativní vyjádření

Jste opravdoví tvůrci a kreativci. Rádi vytvářite nové formy a máte kladný vztah ke skutečné kultuře a harmonii v bydlení. Do svých kamen byste rádi vložili kus svého srdce. Jen Vy sami někde uvnitř znáte výslednou podobu a nedokážete ji okolí sdělit. Kamna jsou úžasný solitér a hlavní dominantou domu, které si povšimne každý host vstupující do domu.

Úskalí a nevýhody stavby kamen svépomocí

Zakázková stavba od kamnářské firmy bude kvalitnější

Pokud nenarazíte na skutečného břídila nebo obyčejného zedníka, mějte na paměti, že kamna postavená od certifikovaného kamnáře budou vždy kvalitnější a účinnější. Není to jen tím, že má dlouhodobou praxi a kvalitnější technické vybavení, ale narozdíl od Vás také využívá ke stavbě technologicky vyspělá řešení a materiály přinášející úspornost a účinnost topidla....Chcete-li vysoce účinné topidlo, zadejte raději zakázku kamnáři.

Kamna nejsou levnou záležitostí

Kamna vzhledem ke své pracnosti a užitým materiálům asi nikdy nebyly levnou záležitostí. Přesto v dávných dobách byly nezbytnou součástí každé chalupy. Kamna, zkrátka byly srdcem domova kolem kterých se točil život. I když lze spoustu speciálních materiálů nahradit těmi klasickými - tradičními a kamna si postavíte skoro sami, přesto se cena obvykle pohybuje při svépomocné výstavbě mezi 60 000 - 160 000 Kč podle náročnosti řešení.

Nestavte jen z důvodu úspory

Akumulační kamna nestavte pouze z důdodu šetření peněz. I když se dá výběrem materiálů, tradičních postupů a prací svépomocí cena srazit až o 150 000 Kč, neměl by se důvod úspory stát hlavním cílem stavby.

Máknete si

Postavit akumulační kamna je poměrně časově náročné. Středně těžká kamna s vyhřívaným ležením trvá postavit cca 150-180 hodin. Chystáte-li se stavět kamna kachlová, počítejte ještě s větší pracností.

Potřebujete elektrické nářadí a další vybavení

I když naši předkové nic takového neměli, v dnešní době se bez nich už neobejdeme. Minimálním požadavkem Vaší výbavy musí být úhlová bruska 230 mm a elektrická (akumulační) vrtačka.

Mapa staveb kamen svépomocí

Od roku 2015-2018 bylo úspěšně dokončeno více než 50 projektů. V současné době se akumulační kamna, sporáky a pece svépomocně staví již po celé České republice, ale i Slovensku

Prihlásit se k odběru KAMNA A PECE SVÉPOMOCÍ

Napište mi o všem, co vás zajímá...

Týká-li se dotaz záměru stavby kamen, uveďte prosím místo stavby.
Zaškrtněte, prosím, čeho se týká Váše zpráva.
Chci formou emailového zpravodaje získávat informace o slevách, novinkách a konaných akcích webu hlinenakamna.cz
V případě potřeby zašlete půdorys, projektovou dokumentaci domu, kresbu nebo fotografii kamen, aj., co považujete za důležité.
Soubory musí být menší než 5 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png bmp pdf rar zip.
CAPTCHA
Tato otázka slouží k ověření že jste skutečný návštěvník a ne spamový automat.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.