2. srpna 2019 - Workshop Jak se staví kamna svépomocí

90 minutový workshop proběhne v rámci sdílecího víkendu Hledání rovnováhy 2-4. srpna 2019 v Klášterecké Jeseni. Více info a možnost přihlášení naleznete zde:  http://www.hledanirovnovahy.info/informace.html

Workshop: Jak se staví kamna svépomocí - jak vlastnoručně postavit akumulační kamna ve svém domě.

Detailně si popíšeme dílčí kroky od úvodního záměru stavby až po samotnou realizaci kamen. Ukážeme si, jak správně naprojektovat dům, kam kamna umístit, tvarové možnosti kamen, finanční rozpočet, kamnářské materiály, průběh dozoru, jaké pracovní nástroje jsou potřeba, jednotlivé stavební postupy a mnohé další. Seminář je koncipován jako praktický průvodce stavbou kamen pro úplné začátečníky. Celý průběh svépomocné stavby si vysvětlíme na konkrétním příběhu stavitelů.

Jízdní řád

Program pátek 2.8.2019

15:00–18:00 ... Příjezd účastníků – parkování, ubytování, seznámení
18:00–19:00 ... Naše cesta, program víkendu a pravidla na společném prostoru
19:00–22:00 ... Občerstvení, hudba, posezení u ohně

Program sobota 3.8.2019

8:00–8:50 ... Jóga (Miluše Čadílková)
9:00–9:30 ... Snídaně
9:30–10:30 ... Kubecovi staví slamák (Mario a Petra Kubecovi)
9:30–10:30 ... Dětská jóga
10:45–12:00 ... Uzdrav sám sebe (Mudr. Tomáš Lebenhart)
12:00–13:30 ... Oběd
13:30–15:00 ... Jak se staví kamna svépomocí (Jan Hrabec)
15:00-16:00 ... Permakultura (Petra Kubecová)
16:30–17:45 ... Zdravé a přirozené vidění (Jana Pozlovská)
18:00–19:00 ... Večeře
19:00–20:30 ... Léčivé tóny (Zuzana a Jan Šestákovi)
21:00–23:00 ... Divadelní představení Anastázia
(Gabriela Filippi, Mario Kubec, Patrik Kee)
23:00-? ... Sdílení

Program neděle 4.8.2019

8:00–8:50 ... Jóga (Miluše Čadílková)
9:00–9:30 ... Snídaně
9:30–11:00 ... Povídání v terénu o konkrétních bylinách a jak je využít
(Vladimír Vytásek)
9:30–11:00 ... Stavění slamáku v praxi - hliněné omítky, nízkonákladové příčky z místních zdrojů
(Mario a Petra Kubecovi)
9:30–11:00 ... Dětská jóga
11:15–12:30 ... Uzdrav sám sebe v praxi (Mudr. Tomáš Lebenhart)
12:30–13:30 ... Oběd
13:30-? ... Hliněné omítky v praxi, sdílení, debata, rozloučení